Læs mere

Vi skal passe på hinanden

Det betyder, at alle funktioner i virksomheden fungerer, så kunderne fortsat modtager de lifte, reservedele eller service der er brug for. Nye forespørgsler behandles med samme hastighed og faglighed som vi plejer.

Vi har valgt midlertidigt at aflyse al mødeaktivitet med folk udenfor organisationen – både på fabrikken i Nykøbing Mors og på salgskontoret i Aalborg. Eksterne leverandører med ærinde på et af vore lokationer bedes derfor ringe på et telefonnummer angivet lokalt på skilte.

Servicebesøg hos kunderne sker under skærpede hensyn. Vi henstiller derfor til vore kunder om at begrænse den personlige kontakt ude ved liften så risikoen for smitte holdes på et minimum.

Har du spørgsmål så ring på hovednummeret +45 9772 2911