Smartlift logo
Cover

INSTALLATIONSFÖRETAGET UGGERLY INSTALLATION

Uggerly Installation använder tre Smartliftar för att installera 110–125 kg tunga strömskenor på Nyt Aalborg Universitetshospital i Nordjylland. Uggerly Installation ska installera 7 000 meter strömskenor i den 170 000 m2 stora byggnaden, och har därför fått tre specialtillverkade industri-Smartliftar för att lösa det komplexa installationsarbetet.

FLEXIBLA LÖSNINGAR FÖR KOMPLEXA INSTALLATIONS

Uggerly Installation A/S har en av el-entreprenaderna på Nyt Aalborg Universitetshospital i Nordjylland i Danmark, där de ska installera 7 000 meter strömskenor i den 170 000 m2 stora byggnaden. Det är ett komplext installationsprojekt eftersom strömskenorna ska installeras både horisontellt och vertikalt i hela sjukhusbyggnaden. Samtidigt är höjden en utmaning, och strömskenorna ska monteras upp till 4–5 meters höjd eller genom schakt som går från den ena våningen till den andra. Strömskenorna väger 110–125 kg och kommer att leda mellan 2 000 och 4 000 Ampere, som bland annat ska försörja operationssalar, bilddiagnostik och öppenvårdskliniker på det nya universitetssjukhuset.

Uggerly Installation kontaktade Smartlift för att få en speciallösning framtagen för el-entreprenaden så att företaget kunde lösa det komplexa installationsarbetet på universitetssjukhuset. Smartliftarna har utvecklats i samarbete med Uggerly Installation, och uppfyller därmed företagets behov av att installera strömskenorna i olika riktningar och mellan våningsplan. Smartlift har utvecklat tre speciella industrimaskiner för att lösa uppgiften, och med Smartliftarna har Uggerly Installation fått den flexibilitet som krävs vid installationen av strömskenorna:

”Det är ett komplext projekt. Komplexiteten ligger i det faktum att vi måste montera strömskenorna både vertikalt och horisontellt i byggnaden, och därför behöver vi en flexibel maskin vid installationen av strömskenorna. Smartlift ger den flexibilitet som krävs för att vi ska kunna montera strömskenorna på ett säkert och precist sätt”, förklarar Jonas Kastbjerg, byggchef, Uggerly Installation.

Smartliften ökar produktiviteten och förbättrar arbetsmiljön

Uggerly Installation valde också att använda Smartlift för el-entreprenaden på grund av den ökade produktivitet som maskinerna ger. Alternativt skulle Uggerly Installation installera strömskenorna med en vanlig lyft eller byggnadsställning med hjälp av 4–5 anställda, vilket skulle resultera i låg produktivitet och många tunga lyft för de anställda. En ökad produktivitet och bra arbetsmiljö var avgörande faktorer för att välja Smartlift till att lösa det komplexa installationsarbetet: 

”Om vi skulle ha använt en lyft eller byggnadsställning för att montera strömskenorna och ha 4–5 elektriker på uppgiften, så hade det skett på bekostnad av produktiviteten. Uggerly Installation går också långt för att skapa en bra arbetsmiljö för våra elektriker, och när vi använder Smartliftarna i arbetet på universitetssjukhuset slipper de många tunga och utmanande lyft”, säger Jonas Kastbjerg, byggchef, Uggerly Installation. 

Med Smartliftarna har Uggerly Installation två anställda per Smartlift för att lösa monteringsuppgiften för de 110–125 tunga strömskenorna, och Smartliftarna säkerställer att de anställda inte utsätts för tunga och utmanande lyft under arbetsdagen.

Uggerly Installation

Casevideo

Video

Citat

Det är komplext projekt. Komplexiteten ligger i det faktum att vi måste montera strömskenorna både vertikalt och horisontellt i byggnaden, och därför behöver vi en flexibel maskin vid installationen av strömskenorna. Smartlift ger den flexibilitet som krävs för att vi ska kunna montera strömskenorna på ett säkert och precist sätt

Jonas Kastbjerg

Jonas Kastbjerg

Byggchef, Uggerly Installation

Smartlift säkerställer stor precision

Uggerly Installation använder tre Smartliftar SLI 150, som har en lyftkapacitet på upp till 150 kg. SLI 150-maskinerna har utformats med ett smalt chassi så att de enkelt kan manövreras runt på bygget, samtidigt som Smartliftarna tack vare sitt smala chassi kan montera strömskenor oavsett hur begränsat utrymmet är:

”Smartliftens storlek är viktig för oss under monteringsarbetet. Den tar inte mycket plats, så vi kan enkelt manövrera runt den i utrymmena och under monteringen” – Vagner Nørtoft, elektriker, Uggerly Installation.

Det har utvecklats olika verktyg till Smartliftarna som de anställda från Uggerly Installation använder under installationen av strömskenorna, bland annat gripverktyg. Gripverktyget används under monteringen och skruvas fast i varsin ände av strömskenan, varefter Smartliftarna lyfter upp strömskenorna till monteringsområdet. Armarna på Smartliftarna är utformade med extra längd, så att maskinerna kan lyfta upp till en höjd på 4–5 meter eller genom schakt. Smartliftarna är konstruerade med gyro, vilket säkerställer stabilitet och hjälper till att balansera de 110–125 kg tunga strömskenorna under installationsarbetet. Gyron hjälper till att säkerställa stor precision under monteringen, eftersom det är viktigt att strömskenorna ligger exakt på plats när de monteras. På samma sätt måste monteringen vara exakt, och strömskenorna är sammankopplade som en sandwich, och därför är gyron oumbärlig för Uggerly Installation vid uppförandet av Nyt Aalborg Universitetshospital.

Smartliftarna är också utformade med trådlösa fjärrkontroller, och den trådlösa fjärrkontrollen är mycket viktig vid installationen av strömskenorna. Fjärrkontrollen säkerställer att strömskenorna monteras exakt, eftersom de anställda kan finjustera strömskenornas position vid monteringsplatsen.

Hög användarvänlighet

Den höga användarvänligheten hos Smartliftarna är också mycket viktig för Uggerly Installation, så att deras anställda har ett arbetsredskap som de känner sig bekväma med att använda. Smartliftarna är mycket intuitiva och lätta att använda, och de anställda har bara efter några få installationer av strömskenorna lärt sig att använda maskinerna under arbetet:

”Smartliften är mycket intuitiv att använda, och det har varit lätt att lära sig att använda den i arbetet. Jag lärde snabbt känna maskinen efter några monteringar av strömskenorna, och den har blivit ett viktigt redskap för oss medarbetare i installationsprojektet på Nyt Aalborg Universitetshospital” – Jesper Fjordbak, elektrikerlärling. 

Uggerly Installation är mycket nöjda med sina industrimaskiner från Smartlift, och det är särskilt Smartlifts kompetens inom flexibilitet och speciallösningar som gör att Uggerly Installation rekommenderar Smartlift till andra företag: 

”Jag skulle vilja rekommendera Smartlift till andra företag eftersom de är flexibla och utvecklar maskinerna efter företagets behov, så att vi på Uggerly Installation kan lösa komplexa installationsprojekt som Nyt Aalborg Universitetshospital” – avslutar Jonas Kastbjerg, byggchef, Uggerly Installation.

citat

Arbetsområdet på universitetssjukhuset kännetecknas av många små, smala och krökta utrymmen, men Smartliften kan enkelt ta sig runt när vi monterar de 110-125 kg tunga strömskenorna i både vertikala och horisontella riktingar

Vagner Nørtoft

Vagner Nørtoft

Elektriker, Uggerly Installation

Galleri
Gallery imageGallery image
Smartlift
SMARTLIFT A/S
Kontakt info
IconIconIcon
© Smartlift A/S 2023