Smartlift logo
Cover

SNICKERIFÖRETAGET DN TØMRER A/S

Snickeriföretaget DN Tømrer A/S använder två smartliftar SL208 Indoor för fönstermonteringar i det ambitiösa stadsutvecklingsprojektet Frederiksbro Etape 2. Det är en helt ny stadsdel i Hillerød med 1 300 bostäder, och ett av de största bostadsprojekten i Danmark.

SMARTLIFTEN ÄR ETT SÄKERT VAL VID FÖNSTERMONTERINGAR

Inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Frederiksbro Etapp 2 i Hillerød kommer 44.400 m2 bostäder, affärer och parkeringsplatser att byggas, och bygget kommer att bestå av två kvartersbyggnader och två 15-våningshus. Bostäderna samt affärshuset med närbutik, vårdcentral, dagis, kaféer, fitness och parkering kommer att vara klart för inflyttning 2021. DN Tømrer A/S använder två smartliftar för fönstermonteringar i stadsutvecklingsprojektet och man har valt modellen SL208 Indoor eftersom den är en kompakt och kraftfull glaslyft som kan lyfta upp till 208 kg. Snickeriföretaget har redan två Outdoor-smartliftar, men de två Indoor-smartliftarna är mer lämpade för fönstermontering i flerbostadshus med smala gångar och dörröppningar. SL208 Indoor har ett smalt chassi och en svängradie på endast 88 cm, vilket gör glaslyften lätt att manövrera var som helst i lägenhetsbyggnaden:

”Storleken på den smarta hissen gör att den kan köras var som helst i byggnaden, även genom smala gångar, korridorer eller dörröppningar. SL208 Indoor är också lätt att ta med i hissen, så liften har den perfekta storleken för alla typer av flerbostadshus”, förklarar Martin Vestergaard, snickare, DN Tømrer A/S.

Smartliften ökar produktiviteten och arbetsmiljön

På DN Tømrer A/S är man mycket angelägen om att skapa goda arbetsförhållanden för sina anställda, samtidigt som snickeriföretaget kan öka produktiviteten, och just därför har man valt att ta hjälp av smartliftar för fönstermonteringen. Med SL208 Indoor monterar DN Tømrer A/S anställda upp till 25 fönster dagligen i stadsutvecklingsprojektet. För DN Tømrer A/S anställda är en av de största fördelarna med smartliften ergonomin när man monterar de 60–180 kg tunga fönstren, eftersom man fixar alla tunga lyft under en arbetsdag med hjälp av SL208. Användningen av smartliften har en påtagligt positiv effekt på den fysiska hälsan och med en smartlift kan man arbeta många timmar om dagen utan att påverkas av det:

”Ergonomin är fantastisk med en smartlift. Jag jobbar varje dag kl. 06–19 och eftersom jag får hjälp av smartliften med alla tunga lyft i samband med fönstermonteringen har jag inte ont i kroppen efter en lång dag på jobbet”, berättar Martin Vestergaard, snickare, DN Tømrer A/S.

Smartliften bidrar också till att förbättra arbetsmiljön för DN Tømrer A/S anställda, eftersom de inte behöver lyfta många kilo per dag tack vare glaslyften, och därmed minskar SL208 Indoor också risken för arbetsskador och slitage. En bra arbetsmiljö är också något som den 21-årige snickarlärlingen Jens Kirk Boysen tänker mycket på, eftersom han har många år kvar på arbetsmarknaden:

”Jag skonar verkligen min kropp när jag använder smartliften vid fönstermonteringar. Det är viktigt för mig att ta hand om min hälsa, eftersom jag bara är 21 år har jag många år kvar på arbetsmarknaden. Smartliften är ett viktigt redskap för att undvika arbetsskador”, säger Jens Kirk Boysen, snickarlärling, DN Tømrer A/S.

DN Tømrer

Case video

Video

FANTASTISK FUNKTIONALITET OCH MILLIMETERPRECISION

Med Smartliften blir monteringsprocessen enklare och effektivare och mer produktiv för de anställda hos DN Tømrer A/S, eftersom SL208 Indoor hanterar alla lyftarbeten från det att fönstret förbereds till dess att det monteras: ”SL208 Indoor har stor funktionalitet eftersom vi kan använda liften för att lyfta de tunga fönstren när de ska förberedas för montering. Då kan vi montera fönstren med hjälp av smartliften, och under hela den här tiden har vi inte lyft eller hanterat fönstren manuellt”, säger Martin Vestergaard, snickare, DN Tømrer A/S. Att smartliften är mycket funktionell märker man inte minst på den trådlösa fjärrkontrollen. Tack vare den trådlösa fjärrkontrollen kan man arbeta mycket flexibelt vid fönstermonteringen, så att de anställda kan finjustera fönstrets placering medan de befinner sig på installationsplatsen:

”Vi har valt en trådlös fjärrkontroll så att vi kan ta med fjärrkontrollen till installationsplatsen. Vi använder fjärrkontrollen för finjustering i samband med fönstermonteringen, så att vi kan kontrollera att fönstret sitter helt perfekt”, förklarar Martin Vestergaard, snickare, DN Tømrer A/S.

Smartliften garanterar också stor precision när man utför fönstermonteringarna, till exempel genom att man använder en joystick, vars känslighet kan anpassas för att maximera lyftprecisionen. Joysticken gör SL208 Indoor mycket lättmanövrerad och enkel att styra under fönstermonteringen, och de anställda kan dessutom montera fönstren med extrem precision:

”Smartliften låter oss arbeta med millimeterprecision i samband med fönstermonteringen. Tack vare smartliften har vi möjlighet att arbeta snabbt, flexibelt och med stor precision när vi monterar fönster under arbetsdagen”, säger Martin Vestergaard, snickare, DN Tømrer A/S.

Smartliften är mycket användarvänlig och intuitiv att använda för snickeriföretagets anställda, och det har gått snabbt att lära sig att använda glaslyften i monteringsarbetet:

”Smartliften är mycket användarvänlig. Det är lätt att manövrera liften och det tog bara en enda fönstermontering med SL208 Indoor för att jag skulle få kläm på hur man använder den, eftersom den är så intuitivt och logiskt konstruerad”, förklarar Jens Kirk Boysen, snickarlärling, DN Tømrer A/S. 

citat

Ergonomin är fantastisk med en Smartlift. Jag jobbar varje dag kl. 06-19 och eftersom jag får hjälp av smartliften med alla tunga lyft i samband med fönstermonteringen har jag inte ont i kroppen efter en lång dag på jobbet

Martin Vestergaard

Martin Vestergaard

Snickare, DN Tømrer A/S

STÖRRE SÄKERHET OCH RÖRELSEFRIHET VID FÖNSTERMONTERINGEN

En annan fördel med smartliften är den dubbla vakuumkretsen, som garanterar större och bättre säkerhet för DN Tømrer A/S anställda:

”Jag förlitar mig till 100 % på smartliften på grund av liftens dubbla vakuumkrets. Även om en slang går sönder håller den andra uppsättningen sugkoppar fortfarande fast fönstret. Detta är en stor trygghet för mig”, förklarar Martin Vestergaard, snickare, DN Tømrer A/S.

Martin Vestergaard har tidigare försökt använda en manuell sugkopp i samband med en manuell fönstermontering, men nackdelen med verktyget var att han inte visste om sugkoppen skulle klara av att behålla vakuumet under hela monteringen och därför var arbetet förknippat med stor osäkerhet och risk för arbetsskador när han använde verktyget. Å andra sidan garanterar smartliften stor säkerhet för användarna under fönstermonteringen tack vare den dubbla vakuumkretsen.  

Smartliften garanterar också stor rörelsefrihet för DN Tømrer A/S anställda, och de behöver inte använda fallskyddsbälten eller linor när de använder smartliften för fönstermonteringar. Med hjälp av smartliften kör de anställda fram fönstret till installationsplatsen och placerar fönstret så nära intill installationsplatsen att det bara återstår några få centimeters mellanrum mellan fönstret och räcket. Sedan skruvar man av och tar bort räcket så att de anställda kan montera fönstret i byggnaden. Detta arbetsflöde säkerställer att de anställda inte utsätts för risken att krascha:

”Med en smartlift får jag stor rörelsefrihet under fönstermonteringen. Med hjälp av smartliften hålls fönstret fullständigt uppe på installationsplatsen, medan vi tar bort räcket, vilket innebär att jag inte behöver vara iklädd någon fallskyddssele eller använda lina. När jag använder smartliften under fönstermonteringen begränsas jag inte av någon lina och jag kan röra mig fritt på hela lägenhetsbyggnadsplatsen”, förklarar Martin Vestergaard, snickare, DN Tømrer A/S.

Smartliften ser till att de anställda kan arbeta flexibelt och effektivt när de installerar fönstren i stadsutvecklingsprojektet, eftersom smartliften kan användas hela dagen med en enda laddning:

”Smartliften är driftsäker. Den laddas på natten och sedan använder vi liften hela dagen, vilket betyder att vi kan arbeta effektivt under hela arbetsdagen. Jag skulle definitivt rekommendera smartliften till andra snickare”, avslutar Martin Vestergaard, snickare, DN Tømrer A/S.

citat

Smartliften är mycket användarvänlig. Det är lätt att manövrera liften och det tog bara en enda fönstermontering med SL208 för att jag skulle få kläm på hur man använder den, eftersom den är så intuitiv och logiskt konstruerad

Jens Kirk Boysen

Jens Kirk Boysen

Skickarlärling, DN Tømrer A/S

BEHÖVER DU HJÄLP?

Prata med en av våra experter

Galleri
Gallery imageGallery imageGallery imageGallery image
Smartlift
SMARTLIFT A/S
Kontakt info
IconIconIcon
© Smartlift A/S 2024