Smartlift logo
Cover

Deutsche Bahn, Krefeld

Deutsche Bahn stod inför en utmaning i Krefeld. De behövde installera nya fönster med precision och samtidigt se till att deras medarbetares välmående skyddades. Det var viktigt att hitta en lösning som gjorde arbetet enklare och mer exakt.

SMARTLIFT GÖR ARBETET LÄTTARE

STOR PRECISION UTAN ÖKAD BELASTNING

Smartlift hade det perfekta verktyget för jobbet, SL 409 HLE RT. Tomasz Wichert från Smartlift såg till att lösningen passade Deutsche Bahns behov perfekt. Denna maskin underlättade fönsterinstallationen och såg till att medarbetarna inte belastades onödigt.

När SL 409 HLE RT började användas av Deutsche Bahn i Krefeld, förändrades arbetsprocessen. Maskinen möjliggjorde installation av nya fönster med stor precision utan att belasta medarbetarna. Arbetet blev inte bara bättre utan även hälsosammare för dem.

ENKEL INSTALLATION AV FÖNSTER I TÅG

Gallery imageGallery image

AVSEVÄRD MINSKNING AV FYSISK BELASTNING

Frank Grubert från Deutsche Bahn berättade att samarbetet med Smartlift var mycket framgångsrikt. Han var särskilt nöjd med hur maskinen underlättade arbetet och förbättrade arbetsmiljön. SL 409 HLE RT uppfyllde precis deras behov.

Arbeta smartare med Smartlift

Denna historia visar hur Smartlifts utrustning kan förbättra underhålls- och installationsarbete. Att ta hand om medarbetarnas ergonomi är avgörande, och med smart teknologi kan arbetet göras lättare och säkrare.

Detta case är ett exempel på hur ett gott samarbete och rätt verktyg kan förändra arbetsplatsen till det bättre. Det visar att det är möjligt att arbeta smartare, inte hårdare, och ändå uppnå fantastiska resultat.

BEHÖVER DU HJÄLP?

Prata med en av våra experter

Gallery

See the SL 409 HLE RT in action

Gallery imageGallery imageGallery imageGallery imageGallery image
Smartlift
SMARTLIFT A/S
Kontakt info
IconIconIcon
© Smartlift A/S 2024