Smartlift logo
Cover

BIOTEKNIKFÖRETAGET CHR. HANSEN

Chr. Hansen A/S är ett globalt bioteknikföretag som utvecklar naturliga lösningar för livsmedels-, närings-, läkemedels- och jordbruksindustrin. Chr. Hansen A/S använder en SL208 Indoor för att hantera de tunga och svåra lyftuppgifterna och öka effektiviteten i produktionen.

EFFEKTIVARE PRODUKTION

Chr. Hansen A/S har funnits i mer än 145 år, och bioteknikföretagets naturliga lösningar gör det möjligt för livsmedelstillverkare att producera mer med mindre, medan de naturliga lösningarna minskar användningen av kemikalier och andra syntetiska tillsatser i livsmedel. Chr. Hansen A/S tillverkar speciella livsmedelsingredienser för mejerisektorn, men även ingredienser för probiotika och köttindustrin. Över hela världen äter mer än 1 miljard människor produkter varje dag som innehåller naturliga ingredienser tillverkade av Chr. Hansen A/S.

Chr. Hansen A/S har en produktionsenhet i Roskilde, där produktionen både utmanas av den kompakta storleken och de olika produktionsnivåerna. Chr. Hansen A/S har en travers i taket, men det begränsar användningen när tunga pumpar, ventiler, motorer eller rör måste transporteras från en avdelning till en annan eller från en nivå till en annan i fabriken. Detta innebär att Chr. Hansen A/S medarbetare måste installera olika hjälputrustningar vid lyft av tunga föremål och material, vilket resulterar i fler pauser och stopp i produktionen.

Minskad arbetstid och kortare vistelse i produktionen

På Chr. Hansen A/S är man mycket mån om arbetsmiljön och säkerheten, vilket medför att man vill lösa frågan om de tunga och olämpliga lyftuppgifterna, då det blir en hel del tunga lyft för medarbetarna under arbetsdagen:

”Vårt problem är att vi behöver utföra många tunga och olämpliga lyft i samband med underhållet av fabriken. Vi måste lyfta, hantera eller transportera pumpar, ventiler, motorer och rör som väger mer än 7 kg, så det blir många tunga lyft under arbetsdagen”, förklarar Claus Harkönen, elektriker och skyddsombud.

Chr. Hansen A/S har valt att använda Smartliften SL208 Indoor, och med smartliften upplever medarbetarna att produktionen blir effektivare:

”Sedan vi börjat använda smartliften i produktionen upplever vi en arbetstidsförkortning och mycket större effektivitet. Vi behöver inte längre lägga tid på att försöka hitta olika hjälputrustningar vid lyft av tunga material eller föremål. Smartliften klarar av de tunga och svåra lyften, och det innebär kortare tid i produktionen, vilket gör oss effektivare”, menar projektsamordnaren Jesper Lauridsen.

Chr. Hansen

Case video

Video

FLEXIBEL OCH MOBIL LÖSNING FÖR TUNGA LYFTUPPGIFTER

Chr. Hansen A/S har valt SL208 Indoor delvis på grund av liftens kompakta storlek och det smala chassit, som gör att den är enkel att manövrera och köra med i hela produktionsenheten, till exempel kan den lätt köras genom fabrikens olika dörröppningar. Smartliften har en svängradie på endast 88 cm och kan rotera runt sin egen axel, vilket gör den mycket lättmanövrerad och lämplig för att köra på platser med begränsat utrymme. Smartliften har en total längd på 166 cm, och den kompakta storleken på liften gör att den lätt kan placeras i hissar när Chr. Hansen A/S medarbetare måste transportera föremål från en nivå till en annan på fabriken:

”Smartliften är en flexibel och mobil lösning för oss eftersom det är en liten maskin med stor lyftkapacitet, samtidigt som den är lätt och bekväm att hantera”, tillägger projektsamordnaren Jesper Lauridsen.

På Chr. Hansen A/S har man också en annan utmaning när det gäller de höga lyften på produktionsenheten, varför företaget har fått fyra bom-förlängningar för deras SL208 Indoor, vilket innebär att lyftarmen har förlängts för större räckvidd. Med bom-förlängningarna kan smartliften lyfta en halv meter högre, så Chr. Hansen A/S medarbetare klarar av tunga och lämpliga lyft på upp till 3 meters höjd:

”Smartlift A/S är ett mycket flexibelt företag eftersom de erbjuder ytterligare tillbehör till sina maskiner. Speciallösningen med förlängningarna för vår SL208 Indoor betyder mycket för oss, eftersom vi kan lyfta så högt vi behöver. Förlängningarna säkerställer att vi kan använda smartliften var som helst i fabriken”, säger Jesper Lauridsen, projektsamordnare.

För att hantera lyftarbetena i produktionsenheten använder Chr. Hansen A/S medarbetare en lyftkrok på SL208 Indoor vid lyft, hantering eller transport av pumpar, ventiler, motorer eller rör som väger mer än 7 kg. Medarbetarna använder en lyftrem som de knyter kring föremålen, och spaken kan enkelt och snabbt monteras på lyftkroken och sedan kan de lyfta och transportera föremålen runt i produktionen:

”Vi tänker mycket på att inte lyfta för tungt eller på ett olämpligt sätt. Det finns risk för arbetsskador, slitage eller förlust när vi lyfter många kilo dagligen eller arbetar i dåliga arbetsställningar. Med smartliften slipper vi de många tunga lyften och dåliga ställningarna, och det är mycket bra”, säger Claus Harkönen, elektriker och skyddsombud.

Smartliften löser många av de lyftarbeten som tidligare har krävt en del speciell lyftutrustning. Med smartliften har vi minskat arbetstiden och ökat effektiviteten och produktiviteten

Claus Harkönen

Claus Harkönen

Elektriker och Skyddsombud, Chr. Hansen A/S

ANVÄNDARVÄNLIG OCH INTUITIV

Den höga användarvänligheten hos smartliften är mycket viktig för Chr. Hansen A/S eftersom olika medarbetare använder den dagligen i produktionen:

”Smartlift SL208 Indoor är mycket intuitiv och lättanvänd, och detta var ett viktigt kriterium för oss när vi valde en smartlift. Vi har fem smeder som använder den och därför behöver smartliften vara ett vanligt och naturligt förekommande inslag bland verktygen och det har den blivit eftersom den är så pass lätt att använda. Vi får ett bra arbetsflöde i produktionen”, säger projektsamordnaren Jesper Lauridsen.

Det faktum att man använder en fjärrkontroll bidrar också till att göra manövreringen enkel, något som är en viktig detalj för de anställda vid hantering av föremål med hög precision på grund av det begränsade utrymmet i produktionen:

”Smartliftens funktionalitet är hur bra som helst. Fjärrkontrollen är en smart och bra detalj, och med fjärrkontrollen är det mycket lätt att hantera de tunga föremålen och materialen med hög precision när vi är på platser där utrymmet är knappt”, säger Claus Harkönen, elektriker och skyddsombud.

SL 208 Indoor är också mycket lättmanövrerad tack vare den inbyggda joysticken, och joystickens känslighet kan justeras för att maximera maskinprecisionen, vilket också är en stor fördel när medarbetarna transporterar artiklar i begränsat utrymme.

”Vi skulle definitivt rekommendera smartliften till andra”, avslutar både Jesper Lauridsen, projektsamordnare, och Claus Harkönen, elektriker och skyddsombud. 

Vi arbetar med många olika lyftuppgifter i fabriken och i de här fallen är smartliften en flexibel och mobil lösning för oss. SL208 hanterar grovjobbet, och den kompakta storleken gör att vi kan köra runt i hela fabriken

Jesper Lauridsen

Jesper Lauridsen

Projektsamordnare, Chr. Hansen A/S

BEHÖVER DU HJÄLP?

Prata med en av våra experter

Galleri
Gallery imageGallery image
Smartlift
SMARTLIFT A/S
Kontakt info
IconIconIcon
© Smartlift A/S 2024