Läsa mer

SMARTARE OCH BÄTTRE KONTROLLPANEL

Fjärrstyr enheten nära monteringsområdet.

Vakuummätaren, batteridisplayen och

vakuumlåset har flyttats från maskinen till kontrollpanelen som fungerar som en fjärrkontroll. Operatören kan ta loss kontrollpanelen och fjärrstyra närmare monteringsområdet, där operatören kan placera och lösgöra fönstret bara några centimeter från området. På föregående generation var operatören tvungen att gå mellan monteringsområdet och vakuumlåset. 

Detta gör maskinen ännu smartare och förbättrar säkerheten med färre exponerade komponenter på maskinen.

 

DEN NYA GENERATIONEN SMARTLIFT SL1008

SPÅRA DIN ENHET

Spåra exakt var dina maskiner befinner sig och felsök från avlägsna platser.

Spårning – SL1008 Outdoor har integrerat IoT, och nu kan du spåra din maskin i en app eller på datorn. I appen kan du följa:

1. Driftstid

2. Felkoder – fjärrdiagnostik

3. Servicelogg online

4. Meddelande online om obligatoriska service- och underhållskontroller

5. Spårning med GPS och GSM-modul som visar maskinens exakta position och kommunikation med 3G, 4G och 5G.

 

KONTROLL EFTER BEHOV

Maskinen är nu behovsstyrd, vilket innebär att pumparna körs beroende på hur långsamt eller snabbt du flyttar armen. På den tidigare generationens pumpar rörde sig armen långsamt.

Fördelarna är:

1. Bullernivån är betydligt lägre vilket ger en bättre arbetsmiljö.

2. Mindre slitage på batterierna, vilket leder till längre drifttid än de normala 8 timmarna.

3. Oljeförbrukningen förbättras avsevärt.

 

Nya SL1008 OUTDOOR finns endast i Europa.